Brugge wil voedseloverschotten reduceren

19
jun
2019

Dankzij Europese subsidies (DEAR) kon Stad Brugge eerder al het Brugs food Lab opzetten en Bruggesmaakt uitbouwen. Deze duurzame voedselstrategie is opgebouwd rond stadslandbouw, stadstuinieren, Fair Trade, seizoensgebonden korte keten, maar ook rond voedselverlies.

Naar aanleiding van de bachelorproef van mevrouw Vanessa Aneca over voedseloverschotten in Brugse supermarkten, waaruit bleek dat van de supermarkten die bevraagd werden er per week ongeveer 15.000 kg voedseloverschot te tellen was, wil Stad Brugge met FLAVOUR voedseloverschotten reduceren. FLAVOUR staat voor ‘Food surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources’.

Schepen Minou Esquenet: “FLAVOUR creëert sociale tewerkstelling door het herwinnen van voedseloverschotten. We verzamelen, verwerken en herverdelen voedseloverschotten, met aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kortom: we streven naar bedrijfsmodellen waar ecologische en sociale impact hand in hand gaan.”

Gezond voedsel voor mensen in nood

Schepen Pablo Annys: “Stad Brugge wil hierbij inzetten op de toegang tot gezond voedsel voor mensen in nood. Tegelijk wil het stadsbestuur met dit platform ook tewerkstellingsplaatsen creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Specifiek zal Stad Brugge een voedseldistributieplatform opzetten dat alle lokale spelers verbindt en waardoor meer voedseloverschotten kunnen opgehaald en verdeeld worden in Brugge. Hier wordt vanuit de dienst Leefmilieu nauw samengewerkt met de dienst sociale economie voor het creëren van sociale tewerkstelling.

Dit project startte begin 2019 en loopt tot 30 september 2022.

Rol organisaties en ondernemingen

Dit project krijgt Europese subsidies via het Interreg V2 Zeeën programma en heeft een budget van 450.200 euro waarvan 60% gesubsidieerd, de middelen worden vooral ingezet voor personeelskosten, communicatiekosten en de effectieve implementatie van een voedseldistributieplatform in Brugge. 

Partners zijn: Herwin (leadpartner), Panier de la Mer, Milieu & Werk vzw, Stad Brugge, Stad Mechelen, VIVES Hogeschool, Brighton & Hove Food Partnership, Marjon Business School Plymouth University, FEEDBACK Global, FareShare Sussex

Op woensdag 19 juni heeft de startvergadering van FLAVOUR plaats met alle Brugse sociale organisaties en ondernemingen uit de sociale economie die mee in het project willen stappen. Tijdens dit overleg wordt in kaart gebracht welke rol de organisaties en ondernemingen willen opnemen en wat de verdere te nemen stappen zijn.

Meer info bij karine.debatselier@brugge.be  of 050 47 53 80