FLAVOUR

flavour

Info

Vacature projectmedewerker

startvergadering 19 juni 2019

 

Food surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources (FLAVOUR)

Naar aanleiding van de bachelorproef van voedseloverschotten in Brugse supermarkten zet Stad Brugge met dit project in op voedseloverschotten en de reductie ervan.

Terzelfdertijd wil de Stad inzetten op:  

  • de toegang tot gezond voedsel voor mensen in nood  
  • de creatie van jobs en het geven van toegang tot de arbeidsmarkt (sociale economie)

Specifiek zal de Stad inzetten op het opzetten van een voedseldistributieplatform dat alle lokale spelers verbindt en waardoor meer ingezet kan worden op het ophalen en verdelen van voedseloverschotten in Brugge. Hier wordt vanuit de dienst Leefmilieu nauw samengewerkt met de dienst sociale economie voor het opzetten van sociale tewerkstelling.

Dit project werd in februari 2019 opgestart en loopt van 2019-2022. Hier wordt samengewerkt met de dienst Leefmilieu en de dienst Sociale Economie.

Dit project heeft een budget van 450.200 euro waarvan 60% gesubsidieerd, de middelen worden vooral ingezet voor personeelskosten, communicatiekosten en de effectieve implementatie van een voedseldistributieplatform in Brugge. 

De Stad kon eerder al dankzij Europese subsidies een foodlab opzetten en een voedselstrategie uitbouwen. Deze voedselstrategie werd opgebouwd rond stadslandbouw en  korte keten, maar ook rond voedselverlies, waar dit project op inspeelt.

 

 

Vacature projectmedewerker FLAVOUR
Stad Brugge organiseert  een contractuele aanwervingsprocedure voor een tijdelijk Projectmedewerker FLAVOUR bij Leefmilieu (salarisschaal B1-B3 – deadline 23 juni 2019). 

  • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitwerking en rapportage van het FLAVOUR project voor Brugge.
  • Jouw doelstelling is het verbinden en professionaliseren van de bestaande initiatieven, het ontwikkelen van een businessmodel voor distributie in combinatie met creatie van sociale tewerkstelling en het opstarten van een werkend samenwerkingsmodel tussen de verschillende initiatieven.
  • Je valt onder de dienst Leefmilieu maar werkt ook nauw samen met het Brugs Food Lab, de dienst Werk & Ondernemen, de lead partner KOMOSIE alsook de andere projectpartners.

Verdere info vind je hier: https://stad-brugge.jobtoolz.be/nl/projectmedewerker-flavour-bij-leefmilieu

 

Startvergadering 19 juni 2019

Graag nodigen schepen Esquenet en schepen Annys Brugse sociale organisaties en soc.economie bedrijven uit op de FLAVOUR startvergadering op woensdag 19 juni. Ze lichten het project toe en willen in kaart brengen wie afnemer wil zijn van dit platform en wat de noden zijn.

Wil u hieraan deelnemen: info bij karine.debatselier@brugge.be of 050 47 53 80