Verminder thuis je voedselverlies

Stad Brugge heeft ondertussen een traditie in het tegengaan van voedselverspilling en wil daarin nu opnieuw belangrijke stappen vooruit zetten. Voedselverspilling is namelijk een aanzienlijke bron van CO2-uitstoot: je mag ervan uitgaan dat per kilogram voedsel de CO2-uitstoot ongeveer 3,2kg is. Met succes werd het voedselverlies in Brugse zorginstellingen gereduceerd. Nu wil Stad Brugge zich ook richten naar alle Brugse gezinnen.

 Met het project ‘Food Winners’ zullen Bruggelingen in groep worden uitgedaagd om samen gedurende een bepaalde periode minder voedsel te verspillen. Er wordt gezorgd voor de nodige begeleiding, met gerichte opleiding en via intense samenwerking met het Brugse Food Lab.

foodwinners

In een eerste fase, start begin 2020, zullen na een brede externe oproep 50 Brugse ambassadeurs worden gekozen. Deze 50 ambassadeurs krijgen dan vervolgens de nodige vaardigheden aangeleerd om minder te verspillen. Ze krijgen allerhande ondersteuning: via workshops, sociale media, een online platform, enz.
Interesse om ambassadeur te worden? Mail naar leefmilieu@brugge.be 

in 2021 breiden we de groep wat uit en richt het project zich naar een grote groep van 500 Bruggelingen die, in samenwerking met de ambassadeurs, een pact zullen sluiten rond het verminderen van hun voedselverlies. Op die manier willen we het voedselverlies bij die groep met 30% reduceren. En in 2022 tenslotte willen we maar liefst 5.000 Bruggelingen bereiken om eveneens een vermindering van 30% te halen.

Doel is om  30% reductie van voedselverlies te behalen, daardoor besparen we maar liefst 156 ton CO2.

Vanzelfsprekend willen we dat de Bruggelingen ook na afloop van het project bewust blijven omgaan met voedselverlies. De ambassadeurs en de deelnemers zullen de opgedane vaardigheden en kennis ook dan nog kunnen inzetten, zodat zo veel mogelijk Bruggelingen acties nemen om voedselverlies tegen te gaan!

 Het project ‘Food Winners’ werd door de Vlaamse overheid geselecteerd als lokaal klimaatproject en krijgt daardoor een belangrijke subsidie. Het project zal in nauw overleg met het Brugse Food Lab uitgewerkt worden. Er wordt een externe begeleider aangetrokken voor de uitwerking van de intensieve sensibilisatie-acties en de opmaak van een CO2-tool. Het project loopt drie jaar en gaat vanaf 2020 van start. De totale kost van het project is 119.655 euro. De subsidie van de Vlaamse overheid bedraagt 75%.

logo vlaanderen