Voedselverlies in de zorgsector

Food Lab Brugge stelde in het kader van het Europees project ‘Food Smart Cities for Development’ een strategie op rond duurzame voeding: de Food Guidelines. Deze strategie werd bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. Brugge onderstreepte haar ambitie hierrond bij het ondertekenen van het Urban Food Policy Pact (Milaan, oktober 2015).

Een van de strategische prioriteiten onder voedselverlies was de volgende: ‘Reductie van voedseloverschotten bij publieke organisaties’.

Stad Brugge spitst de actie rond voedselverlies toe op de sector zorginstellingen en  krijgt van OVAM een subsidie van 50 % voor het project. OVAM en departement WVG (welzijn, volksgezondheid en gezin) worden ook verder betrokken bij de concrete uitwerking.

logo ovam

Stad Brugge en het Brugs Food Lab willen met dit project

*bewustmaking creëren bij een wijd publiek
*kosten besparen voor deze zorginstellingen
*uitstoot van broeikasgassen (gelinkt aan het gederfde voedsel) verminderen.

Deelnemende zorginstellingen zijn: AZ St. Jan , AZ St. Lucas, vzw de Kade, campus Het Anker, Rudderstove (centrale keuken OCMW Brugge) en woonzorgcentra.

De organisatie Foodwin, het Europees innovatienetwerk rond voedselverlies, ondersteunt steden en lokale overheden om voedselverlies te reduceren en doet dit samen met innovatoren en ondernemers. Samen met de dienst leefmilieu zullen zij de zorginstellingen begeleiden en coachen.

Verloop project:

vanaf september 2017 gingen nulmetingen door. Eerste metingen toonden dat er een voedselverlies is van ong. 25-40%, afhankelijk van instelling en stap in proces.

innovatieworkshop


Tijdens de innovatieworkshop (16 november 2017) volgens methode Food Waste Challenge (ontwikkeld door Foodwin) zochten de zorginstellingen samen met experts , stakeholders, Food Lab naar oplossingen voor deze uitdaging.

Deze oplossingen worden nu uitgetest, verfijnd en geëvalueerd. Elke zorginstelling krijgt hiervoor een aanpak op maat. Op basis van dit testtraject stelt elke zorginstelling een implementatieplan op waarop opnieuw een meting volgt. Er wordt ook een handleiding  opgemaakt met de methodologieën van de verschillende geoptimaliseerde innovaties die werden ontwikkeld bij de zorginstellingen. Op deze manier kunnen ook andere zorginstellingen aan de slag met oplossingen om voedselverlies te vermijden.

 

De resultaten van dit project worden voorgesteld op een studiedag met verschillende workshops op 24 september 2018 in Brugge.

Op het einde krijg je als deelnemer een handleiding die je kan helpen om te strijden tegen voedselverlies in jouw voorziening!

Info over het programma vindt u hier.

Inschrijven kan via deze link vóór 17 september 2018: https://foodlab.brugge.be/studiedagvoedselverlieszorgsector

 

 

 Aanvullend:

*Op 20 oktober 2017 ontving Stad Brugge de special mention award voor dit project op de 3e bijeenkomst van het Milan Urban food Policy Pact.
De Milaanpact Awards willen acties en uitwisseling in voedselbeleid  stimuleren tussen de deelnemende steden (wereldwijd) van de MUFPP.

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2017/10/20/the-cities-of-toronto...

 *Stad Brugge was ook finalist in de food Waste Awards 2018 

*dit project wordt ook vermeld bij de 50 goede voorbeeldpraktijken (2018) van de MUFPP: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2018/07/27/role-cities-transformation-food-systems-lessons-milan-pact-cities/