Stad Brugge nomineert vijf duurzame helden

1
okt
2019

Stad Brugge neemt van 18 tot 25 september deel  aan de ‘Week van de Duurzame Gemeente’. Tijdens die week worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) van de VN in de kijker gezet.
Stad Brugge nomineert vijf ‘Duurzame Helden’ die zich elk op hun eigen manier inzetten voor een meer duurzame samenleving. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Brugge.

Op 25 september wordt internationaal het vierjarig bestaan van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties gevierd. In 17 doelstellingen tegen 2030 zijn de ambities voor een meer duurzame wereld vastgelegd. Die doelstellingen zijn breed: van klimaat tot gendergelijkheid naar het uitroeien van armoede.

Burgemeester Dirk De fauw:  “Ook in Brugge zijn we al aan de slag gegaan met de SDG’s. De 17 doelstellingen vormen de leidraad van het nieuwe beleidsprogramma.”

De 17 doelstellingen zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  • People (Mens)
  • Planet (Planeet)
  • Prosperity (Welvaart)
  • Peace (Vrede)
  • Partnership (Partnerschap)

“Voor elke pijler werd een Duurzame Held gekozen, want we zijn erg trots op de innovativiteit en inzet op vlak van duurzaamheid bij de Bruggelingen” aldus De fauw.

Alle Duurzame Helden ontvingen een award, handgemaakt door Brugse kunstenaar en ontwerper Yves Obyn.
Een week lang worden de Helden in de kijker gezet via de communicatiekanalen van de stad. Burgemeester De fauw: “De Duurzame Helden krijgen ook heel wat materiaal mee om via hun werking te communiceren over hun ambassadeurschap. Zij zijn het lokale gezicht van de SDG’s en kunnen anderen zo inspireren met hun duurzame aanpak.”

De duurzame helden

brugge dialoogstradVoor de pijler People (Mens) werd Brugge Dialoogstad tot Duurzame Held uitgeroepen.
Brugge Dialoogstad is een organisatie die mensen in armoede samenbrengt met beleidsmakers. Vanuit hun dagelijkse ervaring met armoede zijn deze mensen immers de eerste experten in armoedebestrijding. Aan zogenaamde dialoogtafels krijgen zij inspraak in het armoedebeleid van de stad. Brugge dialoogstad is een samenwerking tussen verschillende armoedeverenigingen, OCMW en stad Brugge. 


 

food labIn de pijler Planet (Planeet) werd Food Lab gekozen. Het Food Lab is een is een platform van ondernemers, publieke actoren en verenigingen die continu streeft naar een meer duurzaam voedselsysteem voor de Brugse inwoners en bezoekers. Die voedselstrategie draait rond de thema’s lokaal en korte keten, stadslandbouw en stadstuinieren, geen voedselverspilling, seizoensgebonden, Fairtrade, duurzame vis, vleesvermindering en biologisch voedsel. Uit de voedstelstrategie vloeiden een aantal projecten en succesvolle publieksacties voort.


 

concertgebouwVoor Prosperity (Welvaart) mocht het Concertgebouw in Brugge de Heldentrofee mee naar huis nemen. Het cultuurhuis besteedt grote aandacht aan ecologie en duurzaamheid. Ze investeerden in 100% groene energie en zuinige LED-verlichting. Daarnaast is er een heus Ecoteam dat bekijkt hoe de werking achter de schermen steeds groener kan. “Duurzaamheid bestaat niet enkel uit ecologische overwegingen”, vertelt communicatiedirecteur Bert Vanlaere, “We investeren ook in een gezonde werkomgeving voor ons personeel, digitalisering, en een duurzaam mobiliteitsplan. Op 22 oktober organiseren we in ons gebouw de trefdag van Pulse Transitienetwerk, dat ijvert voor cultuur als motor voor een meer sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. In de toekomst blijven we ons dus focussen op maatschappelijk verantwoord ondernemen, want heldenwerk is immers nooit af”, lacht Bert. 


 

europacollegeIn de categorie Peace (Vrede) werd het Europacollege uitgeroepen tot Duurzame Held. Het Europacollege is al meer dan 60 jaar in Brugge gevestigd en heeft als doel kennisuitwisseling tussen Europese studenten te stimuleren. Studenten worden er aangemoedigd om over de grenzen heen te denken. De Europese integratie is als vredesproject begonnen na WOII waarbij continu gestreefd werd naar verbinding tussen staten en burgers van verschillende nationaliteiten. Dit gedachtegoed weerspiegelt zich ook in het Europacollege. Hun studenten, met meer dan 45 nationaliteiten, zijn de toekomstige Europese bruggenbouwers die het vredesproject kunnen verder zetten, zowel in overheidsinstellingen als in private ondernemingen.


 

brugs fondsVoor Partnership (Partnerschap) haalde het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) de prijs binnen. Het BFOS bestaat uit een expertengroep die het stadsbestuur adviseert over projectsteun in het Zuiden. Zo zijn al honderden projecten ondersteund die werken rond bijvoorbeeld een betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water in het Zuiden. BFOS-lid Prakash Goossens: “Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking steunt vooral kleine goed afgelijnde projecten die opgericht zijn in het Zuiden, maar ook een duidelijke nadruk op sensibilisering in Brugge hebben. Duurzaamheid is een belangrijk criterium in de selectie van die projecten.”


 

Voor de volledigheid: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn

sdg's

 

Kijk voor meer info over de campagne op: www.duurzamegemeente.be